Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thanh Trì nằm trong phân khu đô thị H2-4 thuộc phạm vi quy

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thịnh Liệt

– Bản đồ quy hoạch giao thông phường Thịnh Liệt trong quy hoạch phân khu đô thị H2-4 thuộc phạm

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Mai Động

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Mai Động thuộc phạm vi phường Mai Động – quận Hoàng Mai –

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Lĩnh Nam

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Lĩnh Nam nằm trong phân khu đô thị H2-4 thuộc một phần phạm

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Vĩnh Hưng

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Vĩnh Hưng nằm trong quy hoạch phân khu đô thị H 2-4 thuộc

Bản đồ quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000

Quận Hoàng Mai nằm phía Đông Nam nội thành Hà Nội được thành lập ngày 01/01/2004 trên diện tích bản

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Giáp Bát

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Giáp Bát nằm trong phân khu đô thị H2-4, thuộc phạm vi phường

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai có diện tích 4.104,10 ha (41,04 km²), dân số 365000 người (cuối năm 2013), gồm 14 phường:

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên