Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị N10

Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị N10 nằm trong địa giới hành chính các phường: Ngọc Thụy, Ngọc

Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu đô thị N10

– Đường sắt quốc gia: Tuyến đường sắt Hà Nội – Yên Viên sẽ được cải tạo thánh tuyến đường

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên