Bản đồ quy hoạch phân khu H2-4

Bản đồ quy hoạch phân khu H2-4 nằm trong khu vực nội đô, thuộc địa giới hành chính các phường:

Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu đô thị H2-3

– Đường sắt quốc gia: Tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có dọc phía Tây đường Giải Phóng sẽ

Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu H2-4

Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có dọc phía Tây đường Giải Phóng sẽ được cải tạo,

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên