Bản đồ quy hoạch phân khu H2-2

Bản đồ quy hoạch phán khu H2-2 nằm trong khu vực nội đô mở rộng, thuộc địa giới hành chính

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu đô thị H2-2

Ranh giới các ô đất trong Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu H2-2 được xác định dựa

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên