Bản đồ quy hoạch giao thông phân khu đô thị A6

Hướng tuyến và vị trí các nhà ga được xác định theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng tuyến

Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị A6

Bản đồ quy hoạch phân khu đô thị A6 (Khu vực Hồ Tây và phụ cận) nằm ở phía Bắc

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên