Bản đồ địa hình phường Khương Mai

Bản đồ địa hình phường Khương Mai nằm trong phân khu đô thị H2-3 thuộc phạm vi bản đồ địa

Bản đồ địa hình phường Nhân Chính

Bản đồ địa hình phường Nhân Chính nằm trong quy hoạch phân khu đô thị H2-2, thuộc phạm vi phường

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên