Bản đồ địa hình phường Mễ Trì

Phường Mễ Trì nằm ở phía Tây nam khu vực Hà Nội, thuộc phân khu đô thị H2-2 địa phận

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên