Bản đồ địa hình phường Vĩnh Hưng

Bản đồ địa hình phường Vĩnh Hưng nằm trong phân khu đô thị H2-4 thuộc phạm vi phường Vĩnh Hưng

Bản đồ địa hình phường Giáp Bát

Bản đồ địa hình phường Giáp Bát nằm trong phân khu đô thị H2-4, thuộc phạm vi phường Giáp Bát.

Bản đồ địa hình quận Hoàng Mai

Bản đồ địa hình quận Hoàng Mai thuộc phân khu đô thị H2-3 và H2-4, diện tích khoảng 4.104,10 ha.

Quận

Quyhoachthudo.com
Đăng Ký Nhận Tin

Đăng ký nhận File bản đồ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
*Miễn phí dành cho 100 người đăng ký đầu tiên